Řezné nástroje

- Jan 30, 2019-


Řezné nástroje


Hlavní zlepšení rychlosti obrábění obrobků obvykle vyplývá z vývoje a aplikace nových materiálů nástrojů. V posledních několika letech došlo k velkému pokroku ve vývoji řezných nástrojů, včetně potažených karbidů, keramiky, cermetů, krychlového nitridu boru a polykrystalického diamantu. Byly nalezeny užitečné aplikace při obrábění litin, ocelí a vysokoteplotních a hliníkových slitin.


Bohužel žádný z těchto nebo jiných nových materiálů nezlepšil rychlost odstraňování slitin titanu. Ve studiích provedených již v roce 1950 byly řezné nástroje s rovným karbidem wolframu (WC), obvykle třídy C-2, nejlepší při operacích, jako je soustružení a frézování čelních ploch, zatímco vysoce vrtné oceli s vysokým obsahem kobaltu byly nejvhodnější při vrtání , řezání závitů a ukončení frézování.


Dnes je situace téměř stejná. Karbidy C-2 se hojně používají při výrobě motorů a draků pro soustružení a čelní frézování. V posledních letech nacházejí ve Spojených státech a v Evropě pevné koncové mlýny C-2 a koncové mlýny s vyměnitelnými karbidy C-2, zejména v leteckých závodech. Dnes se pro konečné frézování, vrtání a vrtání slitin titanu doporučují vysokorychlostní oceli M7 a M33 a M33.