Požadavky na síly a sílu

- Jan 30, 2019-


Požadavky na síly a sílu


Síly při obrábění lze určit nástrojovým dynamometrem. Při otáčení nástroj dynamometr obvykle měří tři komponenty:


Tangenciální nebo řezná síla

Tah nebo oddělovací síla

Posuv nebo axiální síla


Řezná síla je důležitá, protože při vynásobení řeznou rychlostí určuje požadavky na energii při obrábění titanu. Tah nebo oddělovací síla určuje přesnost vytvořenou na dílu.

Pro obecné přiblížení lze požadavky na výkon při soustružení a frézování získat měřením příkonu hnacího motoru obráběcího stroje během řezací operace a odečtením táry nebo volnoběhu. Dobrá aproximace výkonu potřebného pro většinu obráběcích operací lze předvídat z požadavků na výkon jednotky.