Obrábění titanu: Úvod

- Jan 28, 2019-


Obrábění titanu: Úvod


Titan může být ekonomicky obroben rutinní výrobou, pokud jsou stanoveny obchodní postupy, které umožňují fyzikální vlastnosti společné pro kov. Faktory, které je třeba vzít v úvahu, nejsou složité, ale jsou zásadní pro úspěšné zacházení s titanem.


Nejdůležitější je, že různé třídy titanu, tj. Komerčně čistý titan a různé slitiny titanu, nebudou mít všechny stejné obráběcí vlastnosti, více než všechny oceli, nebo všechny třídy hliníku mají stejné vlastnosti. Nízká tepelná vodivost titanu, stejně jako nerezová ocel, brání rozptylu tepla na pracovišti samotném, a proto vyžaduje řádnou aplikaci chladiv.


Obecně lze dobrou životnost nástroje a kvalitu práce zajistit pevnými sestavami strojů, použitím dobré chladicí kapaliny, ostrými a správnými nástroji, pomalejšími rychlostmi a těžšími posuvy. Použití ostrých nástrojů je životně důležité, protože nudné nástroje zvýrazňují hromadění tepla, způsobují nepřiměřené zadírání a zadření, což vede k předčasnému selhání nástroje.

Obrobitelnost komerčně čistých jakostí nebo titanu byla srovnávána s běžnými obchodníky s těmi z nerezové oceli 18-8, přičemž třídy slitin byly o něco těžší při obrábění.