Tradiční obrábění titanu

- Jan 30, 2019-


Tradiční obrábění titanu


Termín „obrábění“ má široké uplatnění a vztahuje se na všechny typy procesů odstraňování a řezání kovů. Mezi ně patří soustružení, vrtání, frézování, vrtání, vystružování, řezání závitů, řezání a řezání plynu, protahování, hoblování, odvalování ozubení, tvarování, holení a broušení.

Technologie podporující obrábění titanových slitin je v podstatě velmi podobná technologii pro jiné slitinové systémy. Efektivní obrábění kovů vyžaduje přístup k údajům o parametrech obrábění řezného nástroje k pracovnímu materiálu pro danou operaci. Mezi důležité parametry patří:

Life Životnost nástroje

Ces Síly

Požadavky na napájení

Řezné nástroje a kapaliny


Následující odstavce diskutují tyto parametry obecně.