Aplikace cílového rozprašování Ni - Pt ve výrobě polovodičů

- Jun 08, 2017-

Aplikace rozprašovacího cíle Ni - Pt ze slitiny při výrobě polovodičů

Nikl platinové slitiny rozprašovací cíl

V současné době je hlavním způsobem přípravy fólie obsahujícího silikon nikl-platiny nejprve vytvořit iontovou implantační vrstvu v křemíkové oblasti polovodičového substrátu a poté připravit vrstvu silikonové epitaxiální vrstvy, na níž následuje rozprašování na povrchu Silikonová epitaxiální vrstva magnetronovým rozprašováním. Vrstva NiPt fólie a nakonec procesem žíhání za vzniku filmu s nikl-platinovým silicidem.

Niklové platinové silicidové filmy v aplikacích pro výrobu polovodičů:

1. Použití v Schottky diodové výrobě: Typická aplikace nikl-platinových silicidních filmů v polovodičových přístrojích jsou Schottky diody. Díky vývoji Schottkyho diodové technologie nahradil styk křemík - silikon - křemík tradiční kontakt kov - křemík, aby se zabránilo povrchovým vadám a kontaminaci, snížil se dopad povrchového stavu, zlepšily pozitivní vlastnosti zařízení, Reverzní energetický dopad, vysoká teplota, antistatické vlastnosti, schopnost hoření. Silicid niklu a platiny je ideálním Schottkyho bariérovým kontaktním materiálem, na jedné straně nikl-platinová slitina jako bariérový kov s dobrou stabilitou při vysokých teplotách; Na druhou stranu se změní poměr složení slitiny, aby se dosáhlo nastavení úrovně bariéry. Způsob se připravuje rozprašováním vrstvy nikl-platinové slitiny na substrátu křemíku polovodičového typu N magnetronovým rozprašováním a vakuové žíhání se provádí v rozmezí 460 až 480 ° C po dobu 30 minut za vzniku bariérové vrstvy NiPtSi-Si. Obvykle je také třeba rozprašovat NiV, TiW a další difuzní bariéru, zabraňující interdifuzi mezi kovem, zlepšit účinnost zařízení proti únavě.

2. Použití v polovodičových integrovaných obvodech: Silicidy niklu a platiny se také běžně používají v mikroelektronických zařízeních s velmi malým rozměrem integrovaného obvodu (VLSI) v kontaktním zdroji, odtoku, hradlové a kovové elektrodě. V současné době bylo úspěšně aplikováno Ni-5% Pt (molární frakce) na technologii 65nm, Ni-10% Pt (molární frakce) aplikované na 45nm technologii. S dalším snížením šířky čáry polovodičového zařízení je možné dále zlepšit obsah Pt v slitině nikl-platina pro přípravu kontaktního filmu NiPtSi. Hlavním důvodem je, že zvýšení obsahu Pt ve slitině může zlepšit vysokou teplotní stabilitu filmu a zlepšit rozhraní Vzhled, snížit invazi vad. Tloušťka vrstvy filmu nikl-platinová slitina na povrchu odpovídajícího křemíkového zařízení je obvykle pouze asi 10 nm a způsob, který se používá k vytvoření silicidu niklu a platiny, je jeden nebo více kroků rychlého tepelného zpracování. Teplotní rozsah je 400-600 ℃ a doba je 30 ~ 60s