Alloy Sputtering cíl v polovodičové výrobě

- Jun 22, 2017-

Aplikace rozprašovacího cíle Ni - Pt ze slitiny při výrobě polovodičů

V současné době je hlavním způsobem přípravy fólie obsahujícího silikon nikl-platiny nejprve vytvořit iontovou implantační vrstvu v křemíkové oblasti polovodičového substrátu a následně připravit vrstvu křemíkové epitaxiální vrstvy na ní, hliníkový rozprašovací terč a následuje rozprašování na povrchu Povrch křemíkové epitaxní vrstvy pomocí magnetronového rozprašování vrstvou NiPt fólie a nakonec procesem žíhání za vzniku filmu s niklovým platinovým silicidem.

Niklové platinové silicidové filmy v aplikacích pro výrobu polovodičů:

1. Použití v Schottky diodové výrobě: Typická aplikace nikl-platinových silicidních filmů v polovodičových přístrojích jsou Schottky diody. Díky vývoji Schottkyho diodové technologie nahradil styk křemík - silikon - křemík tradiční kontakt kov - křemík, aby se zabránilo povrchovým vadám a kontaminaci, snížil se dopad povrchového stavu, zlepšily pozitivní vlastnosti zařízení, Reverzní energetický dopad, vysoká teplota, antistatické vlastnosti, schopnost hoření. Silikon nikelnatý je ideálním Schottkyho bariérovým kontaktním materiálem, na jedné straně slitina niklu platiny jako bariérový kov s dobrou stabilitou při vysoké teplotě; Na druhou stranu se změní poměr složení slitiny, aby se dosáhlo nastavení úrovně bariéry. Způsob se připravuje rozprašováním vrstvy nikl-platinové slitiny na substrátu křemíku polovodičového typu N magnetronovým rozprašováním a vakuovým žíháním po dobu asi 30 minut v rozmezí 460 až 480 ° C za vzniku bariérové vrstvy NiPtSi-Si. Obvykle je také třeba rozprašovat NiV, TiW a další difuzní bariéru, zabraňující interdifuzi mezi kovem, zlepšit účinnost zařízení proti únavě.

2. Použití v polovodičových integrovaných obvodech: Silicidy niklu a platiny jsou také široce používány v mikroelektronických zařízeních VLSI ve zdroji, kontaktní zásuvkové zásuvce, hradlo a kovové elektrody. V současné době bylo úspěšně aplikováno Ni-5% Pt (molární frakce) na technologii 65nm, Ni-10% Pt (molární frakce) aplikované na 45nm technologii. S dalším snížením šířky čáry polovodičového zařízení je možné dále zlepšit obsah Pt v slitině nikl-platina pro přípravu kontaktního filmu NiPtSi. Hlavním důvodem je, že zvýšení obsahu Pt ve slitině může zlepšit stabilitu fólie při vysoké teplotě a zlepšit rozhraní. Vzhled, snížit invazi defektů. Cíl rozprašování slitiny Tloušťka vrstev filmu nikl-platinová slitina na Povrch odpovídajících křemíkových zařízení je obvykle asi 10 nm a způsob, který se používá k vytvoření silicidu niklu a platiny, je jeden nebo více kroků. Teplota se pohybuje v rozmezí 400 až 600 ° C po dobu 30 až 60 s

V posledních letech výzkumníci s cílem snížit celkovou odolnost nikel-platinového silicidu, patentovaný dvoustupňový výrobní proces NiPtSi společnosti IBM, který je prvním krokem ukládání vysokého obsahu Pt v tenkém filmu z nikl-platinové slitiny, Nikl-platinový slitinový film neobsahuje ani Pt čistý niklový film. Cíl pro rozprašování slitin Tvorba nikloplatinového silicidního filmu na povrchu nízkého obsahu Pt pomáhá snížit celkovou odolnost nikel-platinového silicidu, a to v novém Technologický uzel, je možné použít jiný obsah Pt niklu-platinové slitiny s rozprašovacími cíli. Připravil se kontaktní film s nikl-platinovým silicidem se strukturou gradientu.