Analýza uspořádání magnetických polí Magnetron Metal Sputtering Targets

- Aug 01, 2017-

Analýza magnetického pole uspořádání magnetronových kovových rozprašovacích cílů

V posledních desetiletích se magnetronové rozprašování stalo jednou z nejdůležitějších metod nanášení povlaku. Široce se používá v průmyslové výrobě a vědeckém výzkumu. Stejně jako v moderním průmyslu obrábění využívá technologie magnetronového rozprašování v povrchové úpravě obrobku funkční fólie, superhrdina, samomazná fólie. V oblasti optiky využívá technologie magnetronového naprašování pro přípravu antireflexní fólie, fólie s nízkým ozářením a transparentní fólie, izolační fólie. V oblasti mikroelektroniky a optického magnetického záznamového pole také hraje důležitou roli magnetronová rozprašovací technologie. Technologie rozprašování magnetronem má však také své vlastní nedostatky, jako je nízké využití cíle, nízká rychlost nanášení a nízká ionizační rychlost. Cíle rozprašování kovů Cílová míra využití je dána existencí cílové dráhy tak, aby plazmatické omezení v cílové oblasti místní oblasti vedlo k regionálním cílům v oblasti kovového rozprašování. Tvar dráhy je určen strukturou magnetického pole za cílem. Klíčem ke zlepšení využití cíle je přizpůsobení struktury magnetického pole tak, aby plazma existovala ve větším rozsahu cílového povrchu, aby se dosáhlo rovnoměrného rozprašování povrchu. U magnetronového rozprašování může být výtěžek rozprašování zvýšen zvýšením cílového výkonu, ale cíl může být způsoben tavením a praskáním v důsledku tepelného zatížení. Tyto problémy lze provést v případě stejné cílové oblasti

Oblast rozprašování cílové plochy se zvýší, což vede ke snížení hustoty výkonu cílového povrchu. Magnetronové rozprašovací katodové magnetické pole bylo tedy neustále zlepšováno. Který je reprezentativní jako: magnetronový rozprašovací zdroj s kruhovým povrchem, přes racionální konstrukci magnetického pole, takže vytvoření dráhy středem cílové plochy, Metal Sputtering Cílí použití rotačních magnetů mechanického převodového zařízení k dosažení cílová plocha plného rozprašování; pravoúhlý rovinný magnetron Sputter zdroj, přes převodový mechanismus k kombinaci magnetů v zadní části cíle dělat kosočtvercový nebo švestkový pohyb tak, aby celková míra využití cíle 61%; přes multi-magnetický obvod s nastavením pro dosažení cílového povrchového nízkotlakého plného leptání. Struktura magnetického pole může také zlepšit rovnoměrnost tloušťky filmu. Přizpůsobením síly poměru magnetického pole a vývojem technologie nerovnovážného magnetronového rozprašování, ale také má funkci iontového pokovování. Takže konstrukce magnetického obvodu je nejdůležitější částí magnetronového rozprašovacího zdroje.

Magnetické pole uspořádání magnetronů Metal Sputtering Targets

V rovinných magnetronových kovových rozprašovacích cílích je magnet umístěn za cílem a magnetické pole procházející přes povrch cíle tvoří magnetické pole na povrchu cíle. Přičemž magnetické pole B rovnoběžné s cílovým povrchem a elektrickým polem E svislé cílové plochy tvoří posunutí pole E × B rovnoběžné s cílovou plochou. Odorné pole E × B má účinek elektronů na lapačích, kovové rozprašovací cíle, čímž se zvyšuje hustota elektronů cílového povrchu, zvyšuje se pravděpodobnost kolize mezi elektrony a molekulami neutrálního plynu a zvyšuje se ionizační rychlost rozprašování plyn Rychlost rozprašování.