Aplikace Ni - Pt slitiny Sputtering cíl v polovodičové výrobě

- Oct 19, 2017-

V současné době je hlavním způsobem přípravy filmu s obsahem nikel-platinové silicidy nejprve tvořit iontovou implantační vrstvu v křemíkové oblasti polovodičového substrátu a potom se na ni připraví vrstva silikonové epitaxiální vrstvy, načež následuje rozprašování na povrchu silikonovou epitaxiální vrstvu magnetronovým naprašováním Vrstva NiPt fólie a nakonec procesem žíhání za vzniku filmu s nikl-platinovým silicidem.

Niklové platinové silicidové filmy v aplikacích pro výrobu polovodičů:

1. Použití v Schottky diodové výrobě: Alloy Sputtering Target Typickou aplikací nikl-platinových silicidních filmů v polovodičových přístrojích jsou Schottky diody. S vývojem Schottkyho diodové technologie nahradil silikonový kontakt křemíkem tradiční kontakt kov-křemík, aby se zabránilo povrchovým vadám a kontaminaci, snížil se dopad povrchového stavu, zlepšily pozitivní vlastnosti zařízení, reverzní energetický dopad, vysoká teplota, antistatická schopnost proti spalování. Silicid niklu a platiny je ideálním Schottkyho bariérovým kontaktním materiálem, jednak nikl-platinová slitina jako bariérový kov s dobrou stabilitou při vysoké teplotě; na druhou stranu se změní poměr složení slitiny k dosažení cíle pro úpravu výšky bariéry. Způsob se připravuje rozprašováním vrstvy nikl-platinové slitiny na substrátu křemíku polovodičového typu N magnetronovým rozprašováním a vakuové žíhání se provádí v rozmezí 460 až 480 ° C po dobu 30 minut za vzniku bariérové ​​vrstvy NiPtSi-Si. Obvykle je třeba rozprašovat NiV, TiW a další difuzní bariéru, zablokovat intermetalickou interdifuzi, zlepšit účinnost zařízení proti únavě.

2. Použití v polovodičových integrovaných obvodech: V mikroelektronických zařízeních VLSI ve zdroji, odtoku, hradlování a kontaktu kovové elektrody jsou také široce používány nikel-platinové silicidy. V současné době bylo úspěšně aplikováno Ni-5% Pt (molární frakce) na technologii 65nm, Ni-10% Pt (molární frakce) aplikované na 45nm technologii. S dalším snížením šířky čáry polovodičového zařízení je možné dále zlepšit obsah Pt v nikl-platinové slitině pro přípravu kontaktního filmu NiPtSi. Alloy Sputtering Target Hlavním důvodem je, že zvýšení obsahu Pt v slitině může zlepšit vysokou teplotní stabilitu filmu a zlepšit rozhraní Vzhled, snížit invazi vad. Tloušťka filmové vrstvy z nikl-platinové slitiny na povrchu odpovídajícího křemíkového zařízení je obvykle pouze asi 10 nm a způsob, který se používá k vytvoření silicidu niklu a platiny, je jeden nebo více kroků. Teplota se pohybuje v rozmezí 400 až 600 ° C po dobu 30 až 60 s

V posledních letech vědci, aby snížili celkovou odolnost nikel-platinového silicidu, patentovaný dvoustupňový výrobní proces NiPtSi společnosti IBM, který je prvním krokem ukládání vysokého obsahu Pt v usazování filmu z nikl-platinové slitiny, Alloy Sputtering Target Druhý stupeň ukládání obsahu Pt Nižší fólie z nikl-platinové slitiny neobsahuje ani Pt čistý niklový film. Tvorba filmu silicidu niklu a platiny na povrchu nízkého obsahu Pt pomáhá snížit celkovou odolnost nikel-platinového silicidu, takže v novém technologickém uzlu je možné použít odlišný obsah Pt rozprašování niklu a platiny cílový film s niklovou platinovou silicidovou strukturou se strukturou gradientu.