Chromový rozprašovací cíl inertního plynu

- May 10, 2017 -

Chrome cíl rozprašování

1) Cílový princip rozprašování chrómu:

Mezi rozprašovací terč (katoda) a anoda je aplikováno ortorombické magnetické pole a elektrické pole a ve vysokotlaké komoře je vložen požadovaný inertní plyn (obvykle Ar plyn). Stálý magnet tvoří 250 až 350 na povrchu gaussovského magnetického pole cílového materiálu, přičemž vysokonapěťové elektrické pole sestává z ortogonálního elektromagnetického pole. Pod působením elektrického pole je Ar plyn ionizován do pozitivních iontů a elektronů, cíl je přidán s určitým negativním vysokým tlakem, elektrony emitované z cíle jsou ovlivněny magnetickým polem a pravděpodobnost ionizace pracovního plynu se zvyšuje , Tvořící plazmu s vysokou hustotou v blízkosti tělesa katody, Ar iony v úloze Lorentzovy síly k urychlení letu na cílový povrch při vysokorychlostním bombardování cílového povrchu tak, že následuje rozprašování cílových atomů Princip přeměny hybnosti s vysokou kinetickou energií z cílové mušky Substrát je uložen a uložen. Magnetronové rozprašování je obecně rozděleno na dva druhy: DC rozprašování a RF rozprašování, DC stříkací zařízení, které je v principu jednoduché, při naprašování kovu, jeho rychlost je také rychlá. Použití RF rozprašování je rozsáhlejší, kromě rozprašování vodivého materiálu, ale také rozprašování nevodivých materiálů, ale také může být reaktivní rozprašovací příprava oxidů, nitridů a karbidů a dalších sloučenin. Pokud je frekvence rádiové frekvence po mikrovlnném plazmovém rozprašování a nyní běžně používaný elektronický cyklotron rezonanční (ECR) mikrovlnný plazmový rozprašovač.

2) Cílový rozprašovací cílový druh:

Povrchová vrstva z kovového rozprašovacího rozprašovače, z keramického rozprašovacího terče, z boridového keramického rozprašovacího cíle, z karbidového keramického rozprašovacího cíle, fluoridového keramického rozprašovacího cíle, z nitridového keramického rozprašování Target, oxidu keramického cíle, selenidového keramického rozprašovacího cíle, silikidového keramického rozprašovacího cíle, sulfidu Keramický rozprašovací terč, terciridní keramický rozprašovací terč, jiný keramický terč, chrom-dopovaný silikonový keramický terč (Cr-SiO), fosfidový cíl indium (InP), cílová arzenidová olova (PbAs), arsenid indium cíl (InAs).