Jak překonat nízkou míru využití Magnetron Sputtering Target

- Jul 18, 2017-

Jak překonat nízkou míru využití magnetronového rozprašovacího cíle

Rotující cíl je široce používán v solárních článcích, architektonickém skle, automobilovém skle, polovodičích, plochých televizorech a dalších průmyslových odvětvích.

Cylindrický rotační terč má vysokou intenzitu magnetického pole, vysokou účinnost rozprašování cíle, vysokou rychlost nanášení fólie, rozprašovací terč a rovnoměrnou filmovou vrstvu, které lze nanést na plošný plošný substrát na obou stranách cíle. Současně pomocí rotačního mechanismu zlepšit využití cíle. Cílové chlazení je dostatečné, cílová plocha může odolat vyššímu naprašování. Jeho kombinace s technologií dvojího magnetronového rozprašování se středním kmitočtem může významně zvýšit efektivitu výroby a zároveň snížit výrobní náklady.

Magnetronové rozprašování má mnoho výhod, ale také existenci nízké rychlosti nanášení a cílené povrchové leptání nerovnoměrné, nízké využití cílových defektů. Takové využití plochého cíle je obecně pouze asi 20% až 30%, přičemž rozprašovací cíl má za následek poměrně nízkou účinnost rozprašování. U některých drahých kovů, jako je zlato, stříbro, platina a některé cíle s vysokou čistotou slitiny, jako je příprava ITO filmu, elektromagnetického filmu, supravodivého filmu, dielektrického filmu a dalších vrstev cílů z drahých kovů, jak překonat magnetronové rozprašování Využití cíle je nízké, tenká vrstva filmu není jednotná a jiné nedostatky jsou velmi důležité.

Obdélníkový plošný magnetron rozprašující cílová terčovitá heterogenita se hlavně odráží ve dvou aspektech: na jedné straně je šířka cílové šířky nerovného leptání, na druhé straně rozprašování je zaměřeno na tradiční tvar obdélníkové roviny, rozprašující cílovou drážkovací drážku. Dráha je uzavřena a na diagonální poloze cílového konce je náchylný výskyt anomálního etchového letu a leptání na spáru mezi cílovým koncem a přímkou je abnormální a leptání v prostřední oblasti je mělké a leptání Vážné části Jsou vždy diagonální, takže fenomén je také známý jako koncový efekt nebo diagonální efekt. Účinnost cílového leptání cíle značně snižuje rovnoměrnost hloubky etchového kanálu a válcový rotující cíl může velmi dobře řešit tyto problémy a má tedy vyšší míru využití.