Metal Sputtering Target je používán především v elektronice a informačním průmyslu

- Jun 22, 2017 -

Kovový rozprašovací terč se používá hlavně v elektronice a informačním průmyslu, jako jsou integrované obvody, ukládání informací, displej z tekutých krystalů, laserová paměť, elektronická řídicí zařízení atd.; Lze také použít v oblasti skleněného povlaku; Lze také použít v materiálech odolných proti opotřebení, korozi, vysoce kvalitních dekorativních materiálů a dalších průmyslových odvětvích.

Rozptylová klasifikace cíle

Podle tvaru lze rozdělit na dlouhý cíl, čtvercový cíl, kulatý terč, tvarovaný cíl

Podle kompozice lze rozdělit na kovový cíl, slitinový cíl, cíl keramické sloučeniny

Podle použití odlišné je rozdělen na keramický terč související s polovodičem, záznamový středový keramický terč, zobrazovací keramický cíl, supravodivý keramický terč a obrovský magnetorezistentní keramický cíl

Podle oblasti aplikace je rozdělena na mikroelektronický cíl, magnetický záznamový cíl, cíl pro optické disky, cílový kov cílový cíl drahého kovu, cílová vrstva tenkého filmu, vodivý filmový cíl, povrchově upravený cíl, cíl masky, cíl dekorativní vrstvy, cíl elektrody , Cílový balíček, jiný cíl

Magnetronův rozprašovací princip: v rozprašovací elektrodě (katoda) a anodě mezi ortogonálním magnetickým polem a elektrickým polem, ve vysoké vakuové komoře naplněné požadovaným inertním plynem (obvykle Ar plynem), permanentní magnet v cíli. Materiál pro vytvoření magnetického pole 250 až 350 Gaussů s vysokonapěťovým elektrickým polem složeným z ortogonálního elektromagnetického pole. Pod působením elektrického pole se Ar ionizací plynu na pozitivní ionty a elektrony, kovové rozprašování cílí na cíl přidá určitý podtlak, elektrony emitované z cíle jsou ovlivněny magnetickým polem a ionizační pravděpodobností pracovního plynu Zvyšuje tvorbu plazmy s vysokou hustotou v blízkosti tělesa katody, Ar iony v úloze Lorentzovy síly k urychlení letu na cílovou plochu při vysoké rychlosti bombardování cílového povrchu, takže rozprašování cílových atomů následuje Princip přeměny hybnosti s vysokou kinetickou energií z cílové mušky Substrát je uložen a uložen. Magnetronové rozprašování je obecně rozděleno do dvou druhů: přítokové rozprašování a RF rozprašování, které je v zásadě jednoduché rozprašovací zařízení, při rozprašování kovu je jeho rychlost také rychlá. Použití RF rozprašování je rozsáhlejší, kovové rozprašování cíl kromě spraying vodivý materiál, ale také rozprašování nevodivé materiály, zatímco oddělení reaktivního rozprašování přípravy oxidů, nitridů a karbidů a dalších sloučenin. Pokud RF frekvence stoupne po mikrovlnném plazmovém rozprašování, běžně používaný elektronický cyklotron rezonanční (ECR) mikrovlnný plazmový rozprašovač.