Metal Sputtering Cíle Široký rozsah aplikací

- Oct 12, 2017 -

Požadavky na rozprašování jsou vyšší než požadavky tradičních materiálů. Obecné požadavky jako velikost, rovinnost, čistota, obsah nečistot, hustota, N / O / C / S, velikost zrna a kontrola defektů; vyšší nároky nebo zvláštní požadavky zahrnují: drsnost povrchu, odolnost, jednotnost velikosti zrna, rovnoměrnost složení a organizace, obsah a velikost cizích látek (oxidů), propustnost, extrémně vysoká hustota a ultrajemné zrno a tak dále. Magnetronové rozprašování je nový typ fyzikálního parního nátěru, který využívá elektronové pistolové systémy k elektronickému vyzařování a soustředění na pokovovaný materiál tak, aby rozprašované atomy sledovaly princip přeměny hybnosti s vyšší kinetickou energií z materiálu Fly na film nanášený substrátem. Tento druh pokoveného materiálu se nazývá naprašovací terč. Rozprašovací cíle jsou kovy, slitiny, keramika, boridy a podobně.

Naprašování je jednou z hlavních technik pro přípravu tenkovrstvých materiálů. Používá iont generovaný iontovým zdrojem k urychlení agregace ve vakuu za vzniku iontového paprsku s vysokou rychlostí, bombardování pevného povrchu, výměnu kinetické energie mezi ionty a pevnými povrchovými atomy. Aby se atomy na pevném povrchu odvrátily od pevných látek a ukládaly na povrch substrátu, bombardování pevné látky je metodou naprašování pokovování tenkého filmu ze surovin, známého jako rozprašovací cíl. Různé typy tenkých vrstev se používají v polovodičových integrovaných obvodech, záznamových médiích, plochých displejích a povrchových površích obrobků.

Rozprašovací cíl se používá hlavně v elektronickém a informačním průmyslu, jako je integrovaný obvod, ukládání informací, displej z tekutých krystalů, laserová paměť, elektronická řídicí zařízení atd.; lze také použít v oblasti skleněného povlaku; mohou být také použity v materiálech odolných proti opotřebení, vysoce kvalitní dekorativní materiály a další průmyslová odvětví.

klasifikace

Princip magnetronového rozprašování: v rozprašovací elektrodě (katoda) a anodě mezi ortogonálním magnetickým polem a elektrickým polem, ve vysoké vakuové komoře naplněné požadovaným inertním plynem (obvykle Ar plynem), permanentní magnet v cíli. materiál pro vytvoření magnetického pole 250 až 350 Gaussových, s vysokonapěťovým elektrickým polem složeným z ortogonálního elektromagnetického pole. Při působení elektrického pole, Ar ionizací plynu na pozitivní ionty a elektrony, cíl s určitým negativním tlakem, elektrony emitované z cíle magnetickým polem a role práce ionizační pravděpodobnosti se zvyšuje v blízkosti katody pro vytvoření vysoké hustoty plazmového těla, Ar iony v roli Lorentzovy síly k urychlení letu na cílovou plochu při vysokorychlostním bombardování cílové plochy tak, aby rozprašování atomu sledovalo princip přeměny hybnosti s vysokou kinetickou energií z cílové mušky Substrát je uložen a uložen. Magnetronové rozprašování je obecně rozděleno do dvou druhů: přítokové rozprašování a RF rozprašování, které je napříč rozprašovacími zařízeními jednoduché, při rozprašování kovu, rychlost je také rychlá. Použití RF rozprašování je rozsáhlejší, kromě rozprašování vodivého materiálu, ale také rozprašování nevodivých materiálů, zatímco oddělení reaktivního rozprašování přípravy oxidů, nitridů a karbidů a dalších sloučenin. Pokud se RF frekvence po mikrovlnném plazmovém rozprašování zvýší, běžně používaný elektronický cyklotron rezonanční (ECR) mikrovlnný plazmový rozprašovač.

Magnetron rozprašovací povrchová vrstva:

Kovové rozprašovací terče, cílová vrstva keramického rozprašování, keramický rozprašovací terčík, karbidový keramický rozprašovací terč, fluoridový keramický rozprašovací terč, nitridové keramické rozprašování Target, oxid keramický terč, selenidový keramický rozprašovací terč, silicidní keramický rozprašovací terčík, sulfid keramický rozprašovací terč, telluridový keramický rozprašovací terč, jiný keramický terč, chrom-dopovaný silikonový keramický terč (Cr-SiO), fosfátový cíl indium (InP), cílová arzenidová olova (PbAs), cílová arzenid indium (InAs).