Oxidové rozprašování Cílové oblasti použití

- May 15, 2017-

Oxidový rozprašovací terčík Oblast použití

Je dobře známo, že trend vývoje cílových materiálů z oxidového rozprašování úzce souvisí s rozvojovým trendem technologie tenkých vrstev v průmyslu aplikací. Při vylepšování aplikační technologie v tenkých filmových produktech nebo součástech by měla technologie technologie rozprašování cílovou směsí také změnit výrobce takových výrobců. V poslední době se očekává, že vývoj měděného kabelu s nízkým odporem nahrazuje původní hliníkový filtr v příštích několika letech, takže bude nutný rozvoj cíle pro rozprašování oxidu a požadovaného bariérového cíle. Kromě toho v posledních letech výrazně nahradil plochý panelový displej (FPD) původní počítačové monitory založené na katodové trubici (CRT) a televizní trh. Dále výrazně zvýší cílové technologie ITO a poptávku na trhu. Kromě technologie ukládání dat. Pevné disky s vysokou hustotou, vysokokapacitní disky, přepisovatelné disky s vysokou hustotou se stále zvyšují. To vedlo ke změnám v poptávce po cílovém průmyslu. Níže uvádíme hlavní aplikační oblasti cíle, stejně jako vývojový trend těchto cílů.

Oxidové rozprašování cíle Microelectronics pole

Ve všech odvětvích aplikací je polovodičový průmysl na požadovaných požadavcích na kvalitu rozprašovacího filmu nejnáročnější. Nyní bylo vyrobeno 12 palců (3 0 0 z úst) křemíkového čipu. Zatímco šířka propojení klesá.

Cínová rozprašovací elektroda Požadavky výrobce plátků na cíl jsou velké, vysoká čistota, nízká segregace a jemné zrno, což vyžaduje, aby vyrobený oxidový rozprašovací terč vykazoval lepší mikrostrukturu. Průměr a stejnoměrnost částic krystalů cíle oxidačního rozprašování jsou považovány za klíčové faktory ovlivňující rychlost nanášení filmu. Navíc čistota filmu silně souvisí s čistotou oxidu rozprašovacího cíle. Cílový měď cílový 99,995% (4 N5) může splňovat požadavky výrobců polovodičů na 0,35pm, ale nemůže vyhovět současným požadavkům na proces 0,25um, ale nikoliv rýže 0,18um dokonce 0,13m, požadovaná cílová čistota Bude muset dosáhnout 5 nebo dokonce 6N nebo více. Měď ve srovnání s hliníkem, měď má vyšší odolnost proti elektromigraci a nižšímu odporu, aby splnila! Technologie vodičů v submikronovém zapojení 0,25um pod potřebou, ale s jinými problémy rýže: měď a organická média, síla adheze je nízká. A náchylné k reakci, což vedlo k použití procesu propojení mědi čipu byl rozbit a otevřený okruh. Aby bylo možné tyto problémy vyřešit, je nezbytné vytvořit bariéru mezi měděnou a dielektrickou vrstvou. Materiál bariérové vrstvy obecně používá vysokou teplotu tání, vysoký měrný odpor a jeho sloučeninu, takže tloušťka bariérové vrstvy je menší než 50 nm, adheze mědi a dielektrického materiálu je dobrá. Měděné propojení a hliníkové propojení bariérového materiálu jsou různé. Potřeba vyvíjet nové cílové materiály. Měděné propojení bariérové vrstvy s cílovým oxidem je Ta, W, TaSi, WSi a tak dále. Ale Ta, W jsou žáruvzdorný kov. Výroba je relativně obtížná a nyní studuje molybden, chróm a jiné zlato jako náhradní materiál.