Polovodič s extrémně vysokou čistotou Kovové rozprašování Target a vysoká čistota Metal Sputtering Cíl Rozdíl?

- Nov 06, 2017 -

Polovodič s ultra-vysokou čistotou kovového rozprašovacího cíle a vysokou čistotou kovového rozprašování cílového rozdílu?

Rozptylovací cíle se používají hlavně v elektronickém a informačním průmyslu, jako jsou integrované obvody, ukládání informací, displej z tekutých krystalů, laserová paměť, elektronická řídicí zařízení atd. lze také aplikovat na pole skleněného povlaku; lze také aplikovat na materiály odolné proti opotřebení, koroze při vysokých teplotách, dekorativní materiály z vyšší třídy a další průmyslová odvětví.

Klasifikace Podle tvaru lze rozdělit na dlouhý cíl, čtvercový cíl, kulatý cíl, tvarovaný cíl lze rozdělit podle složení kovového terče, slitinového cíle, keramického cíle podle přihlášky je rozdělen na různé keramické cíle související s polovodičem , záznamové středně keramické cíle Materiály, kovové rozprašování cílových keramických cílů, supravodivé keramické cíle a obrovské magnetorezistentní keramické cíle se klasifikují do mikroelektronických cílů, magnetických záznamových cílů, cílů optických disků, cílů drahých kovů, cílů pro tenkou vrstvu filmu, vodivých filmů Cíl, Cíl, cíl masky, cíl dekorativní vrstvy, cíl elektrody, cíl balíčku, jiný cíl

Jak překonat využití magnetronového rozprašování cílového cíle je nízká, nanášení filmu není jednotné

Rotující cíle jsou široce používány v solárních článcích, architektonickém skle, automobilovém skle, polovodičích, plochých televizorech a dalších průmyslových odvětvích.

Válcové rotační cíle mají vysokou intenzitu magnetického pole, vysokou účinnost rozprašování cíle a vysokou rychlost nanášení filmu umožňující nanášení rovnoměrného filmu na plošný substrát na obou stranách cíle. Současně pomocí rotačního mechanismu zlepšit využití cíle. Cílové chlazení je vhodnější, cílový povrch odolává silnějšímu rozprašování. kovový rozprašovací terčík Kombinace tohoto typu se středněfrekvenčním magnetronovým rozprašováním s dvojí cílovou značkou může výrazně zvýšit efektivitu výroby při současném snížení výrobních nákladů.

Magnetronové rozprašování má mnoho výhod, kovový rozprašovací terč, ale také nízkou úroveň nanášení a nerovnoměrné leptání cílového povrchu, míra využití cíle je nízká a tak dále. Takové využití cílové roviny cíle je obecně pouze asi 20% až 30%, což má za následek, že jeho účinnost rozprašování je relativně nízká. U některých, jako jsou zlato, stříbro, platina a někteří z cílů s vysokou čistotou slitin, jako je příprava ITO filmu, elektromagnetického filmu, supravodivého filmu, dielektrického filmu a dalších filmových potřeb cílů z drahých kovů, jak překonat rozprašování magnetronů využití je nízké, film není jednotný a další nedostatky ukládání jsou velmi důležité.

Obdélníkový rovinný magnetron rozprašující cíl cíl leptání nerovnosti se odráží hlavně ve dvou aspektech, jednak je nerovnoměrné leptání ve směru cílové šířky, na druhé straně, tradiční návrh obdélníkové rozprašování cílovou rozprašovací cílovou rovinu Silnice je uzavřený tvar dráhy, v cílovém konci diagonální polohy náchylné k abnormálnímu jevu, ale také na konci cílových a přímých přímých spojení oddělení závažné koroze a střední oblasti mělkého leptání, kovového rozprašovacího cíle a leptání. Vážné části jsou vždy diagonálně distribuované, takže se fenomén také nazývá koncový efekt nebo diagonální efekt. Konečný leptací účinek cíle značně snižuje konzistenci hloubky leptaného kanálu a válcový rotující cíl může tyto problémy dobře vyřešit, a proto má vyšší míru využití.